Ängelholmslokaler


Hjärnarps förskola.

Ängelholmslokaler uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. Uppdragsgivare inom kommunen är kommunstyrelsen.

Bolaget ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Bolaget ska även bistå kommunen med att anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler.


Ängelholmslokaler är ett dotterbolag till Ängelholmshem.

 

Vi bytte felanmälningssystem i maj 2018!

För att göra en felanmälan klicka här

Inloggningsuppgifter för Ängelholms kommun finns här

Frågor och svar hittar du här

 

Huvudkontor

Thulingatan 1B
262 41 Ängelholm

Postadress
Box 1111
262 22 Ängelholm

Jourtelefon utanför kontorstid
Telefonnummer
0431- 836 36

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem