Affärsidé och vision

Vår vision: Det bästa boendet

Vår affärsidé: Vi är ett modernt bostadsföretag med tydligt fokus mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi erbjuder ett bra boende för alla och uppför nya bostäder för att medverka till en positiv utveckling för Ängelholms kommun.

Våra värdeord: Öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Kraftsamling Ängelholm: AB Ängelholmshem ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ängelholms vision om Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden och Hälsostaden i projekt Kraftsamling Ängelholm 2020.

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem