Akkas grändBostadskvarteret färdigställdes 2000/2001 och ligger strax Sydöst om centrum. Här finns tre huskroppar i två våningar med 8 lägenheter i varje hus, totalt 24 lägenheter. Lägenhetsstorlekar från 2 till 3 rum och kök. Alla lägenheter har ingång från markplanet och är utrustade med tvättmaskin och torktumlare. Varje lägenhet har också ett friliggande förråd och en egen trädgårdstäppa på ca 60 kvm.

Det finns flera intressanta saker med denna fastighet.
Alla huskroppar är byggda i sk lättbyggnadsteknik. Detta innebär att både väggar och bjälklag består av stålprofiler. Det finns alltså inget organiskt material i husstommen som kan orsaka problem med fukt, mögel eller röta.

Fastigheten är också självförvaltande. Med detta menas att hyresgästerna är engagerade i den dagliga skötseln och kan på så vis påverka sin egen hyra.

Det sker också individuella mätningar i varje lägenhet på kall och varmvatten samt uppvärmning. På så sätt betalar hyresgästerna endast för sin egen förbrukning, ytterligare en möjlighet att påverka kostnaden för sitt boende.


 

Ledigt

Sök lediga lägenheter genom att klicka på länken.

Sök bostad

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem