Byte av lägenhet

Får jag lov att göra ett direktbyte?

Om det föreligger godtagbara skäl att göra ett direktbyte av bostad har man rätt till detta under förutsättning att Ängelhomshem godkänner bytet. Den man byter med måste uppfylla kriterierna i Ängelholmshems uthyrningspolicy. Besiktning måste göras innan bytet och eventuella skador skall regleras innan kontraktskrivning. Byte kan ske mellan hyresgäster inom Ängelholmshems bestånd eller med boende hos annan fastighetsägare.

Hur gör jag om jag vill byta lägenhet mellan redan boende i Ängelholmshems bestånd?

Byte mellan hyresgäster inom beståndet ska först godkännas av Ängelholmshem. Därefter skall lägenhetsinnehavaren kontakta sin kvartersvärd för att få besiktigat lägenheten.
När besiktningen är godkänd och eventuella besiktningsanmärkningar är åtgärdade eller betalda, bokas tid på uthyrningen för kontraktsskrivning. Man får inte ta över någon annans anmärkningar/skador. Om man fått lägenheten genom byte måste man bo där i minst ett år innan nytt byte kan ske.

Observera att vår handläggningstid alltid är minst 1 månad och byten godkänns ej i redan aviserade perioder. Ansök därför i god tid.

Ansökan byte av lägenhet

 

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem