Förskola på Akkas grändÄngelholmslokaler kommer att uppföra en förskola med 4 avdelningar på Akkas gränd.

Förstudie och upphandling har genomfört under 2017.
Förskolan kommer att miljöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad.

Mer information kommer under 2018.

Projektledare
Stefan Andersson
Telefon 0431 - 43 60 41
stefan.andersson@angelholmshem.se

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem