Förskola på Akkas grändÄngelholmslokaler kommer att uppföra en förskola med 4 avdelningar på Akkas gränd.

Förstudie och upphandling sker under början av 2017.
Byggnation kommer att påbörjas direkt efter avslutad upphandling.

Förskolan kommer att miljöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad.

Mer information kommer under 2017.

Projektledare
Anna-Karin Rietz
Telefon 0431 - 43 60 58
anna-karin.rietz@angelholmslokaler.se


 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem