Hyra/krav


Betal hyran på det sätt som passar dig bäst

För att underlätta för dig i samband med betalningar avseende hyran erbjuder vi dig flera olika inbetalningssätt:

E-faktura - E-faktura är ett enkelt och smidigt betalsätt, hyresavin skickas elektroniskt till din internetbank och alla uppgifter såsom OCR-nummer, förfallodatum och belopp är redan ifyllda på e-fakturan. Du behöver bara kontrollerat att uppgifterna stämmer sen kan du godkänna betalningen. Vi använder ofta hyresavin för att informera om olika saker och du hittar samma information på din e-faktura som på pappersavin. Din hyresavi sparas digitalt i din Internetbank.

Anmälan till e-faktura gör du hos din internetbank. Sök på Ängelholmshem som leverantör.

Autogiro - Om du önskar betala hyran via autogiro dras hyresbeloppet från ditt konto på förfallodagen. Tänk på att beloppet måste finnas på ditt konto dagen innan eftersom banken då gör kontroll på att pengarna finns på konto. Saknas del av beloppet görs ingen betalning och du måste själv betala in hyran. Vill du veta mer om vårt autogiro eller skicka efter en medgivandeblankett? Kontakta oss.

Internetbank - Tänk på att ange rätt OCR nummer när du betalar hyran via Internet. Varje månads referensnummer (OCR) är unikt! Har du inte OCR-numret betalar du istället på bankgiro 590-3950 där du inte behöver ange OCR nummer men glöm inte ange ditt namn, adress och lägenhetsnummer. 

Bankgiro - Med vår hyresavi kan du betala på bank och postkontor. Du kan också använda giro. Använder du inte vår hyresavi utan av någon anledning väljer att skriva inbetalningskortet själv måste du ange namn, adress och lägenhetsnummer och då betala in på bankgiro 590-3950.

På MINA SIDOR kan man se mer information om hyresavin t.ex. vilket OCR nr, om hyran är betald mm.

Frågor

Vid eventuella frågor med anledning av denna information är Du välkommen att ta kontakt med AB Ängelholmshem tel. 0431 -  43 60 00.

Krav/påminnelse


Svårt att betala
, kontakta oss direkt om du får problem med hyran. Ju tidigare du kontaktar oss desto större är möjligheten att vi tillsammans kan lösa dina problem. 

Sen betalning
Från och med oktober 2012 har vi nya kravrutiner. Vi kommer inte att skicka ut någon påminnelse. Det kommer inkassokrav istället. Betalar du inte din hyra i tid kommer vår samarbetspartner Collector, att skicka ett inkassokrav till dig på den lagstadgade inkassoavgiften. Betalas inte inkassokravet kan kronofogdemyndigheten besluta om betalningsföreläggande. Lagstadgad avgift tillkommer och de sociala myndigheterna underrättas. Betalas inte betalningsföreläggandet kan avhysning komma att ske. Kom ihåg att flera för sent inbetalda hyror kan vara skäl nog för uppsägning av ditt kontrakt även om skulden är betald. 

Sista dag för betalning
Enligt hyreslagen skall hyran betalas i förskott senast den sista vardagen före varje månads början. Det innebär t.ex. att hyran för september skall vara betald senast sista vardagen i augusti. Om du betalar hyran genom någon form av giro, måste du se till att betalningsordern lämnas i så god tid att betalningen är oss tillhanda senast den sista vardagen i månaden.

Avisering
Ängelholmshem skickar ut hyresavier varje månad dock ej till dem som har valt e-faktura eller autogiro. Avin kommer med posten i mitten av månaden.

 

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem