Separation

Om någon av parterna vid en separation säger upp sin del av hyresavtalet så förfaller hela avtalet. Den andra parten kan då ha rätt att överta avtalet och få avtalet förlängt för egen del. Detta förutsätter att hen skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran. Uppsägning regleras i hyreslagen (Jordabalken 12 §8).

Vid separation är det inte Ängelholmshem som avgör eventuell tvist utan man vänder sig till en bodelningsförrättare vid tingsrätten. Det finns reglerat i lagen vad som gäller vid separation mellan sambor eller makar, som huvudregel gäller att den sambo eller make/maka som har bäst behov av lägenheten ska tilldelas den.

 

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem