Teknik och förvaltning

Tommy Hedman (endast Ängelholmslokaler)
Fastighetschef
Telefon 0431 43 60 05
tommy.hedman@angelholmslokaler.se


Jonas Hellberg

Drifttekniker
Telefon 0431 43 60 10
jonas.hellberg@angelholmshem.se


Linus Persson
Drifttekniker
Telefon 0431 43 60 67
linus.persson@angelholmslokaler.se


Anders Bengtsson
Drifttekniker och miljösamordnare
Telefon 0431 43 60 51
anders.bengtsson@angelholmslokaler.se


Margareta Rönnkvist
Projekt- och förvaltningssamordnare
Telefon 0431 43 60 88
margareta.ronnkvist@angelholmslokaler.se


Jonas Lenander
Förvaltare, lokaler
Telefon 0431 43 60 63
jonas.lenander@angelholmslokaler.se


Claes Gjertz
Installationssamordnare
Telefon 0431 43 60 84
Claes.Gjertz@angelholmslokaler.se

 

Mattias Bäckström
Förvaltare, lokaler
Telefon 0431 43 60 91
mattias.backstrom@angelholmslokaler.se

Anna-Carin Skoglund (endast Ängelholmshem)
Fastighetschef
Telefon 0431 43 60 45
anna-carin.skoglund@angelholmshem.seConny Nilsson
Drifttekniker, lås och säkerhet
Telefon 0431 43 60 09
conny.nilsson@angelholmshem.se


Jonna Cronberg
Projekt- och förvaltningssamordnare
Telefon 0431 43 60 85
jonna.cronberg@angelholmslokaler.se


Bengt-Åke Uggla
Förvaltare specialfastigheter
Telefon 0431 43 60 54
bengt-ake.uggla@angelholmslokaler.se


Anders Östberg
Förvaltare, lokaler
Telefon 0431 43 60 79
andersr.ostberg@angelholmslokaler.se


Magnus Arvidsson
Drifttekniker
Telefon 0431 43 60 90
magnus.arvidsson@angelholmslokaler.se


Marie Hoff
Förvaltare Bostäder (Ej tillgänglig)
Telefon 0431 43 60 06
marie.hoff@angelholmshem.se

 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem