Totalt grill- och eldningsförbud i hela Skåne

 
Det råder numera totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne, ÄVEN på egen tomtmark, kolonilott eller innergård. Förbudet omfattar alla typer av grillar och alla typer av platser. 
 

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli / Total ban on grilling and lighting fires in Skåne.

 

Vad gäller vid eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda och grilla i hela Skåne län från och med den 23 juli (inklusive egen tomtmark från den 25 juli). Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.
  • använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier) utomhus.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

 

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Besked om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Skånes hemsida och i Sveriges Radio P4. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Generella tips:

  • Var försiktig med hur du parkerar bilen (med tanke på katalysatorn) eller fimpar cigaretter

Läs mer om eldningsförbudet på Länsstyrelsens webbplats

Läs mer om eldning

 

Fire ban

The dry conditions throughout Sweden mean that forest fires may easily spread. Therefore many local or regional authorities have issued so-called fire prohibitions. It is currently forbidden to start open fires in all municipalities in Skåne, including Ängelholm.

This means that it is currently forbidden to light fires outdoors, of any kind, even in your own garden or yard. Be very careful not to cause fires. Lighting fires are prohibited until further notice.

If you have any questions regarding the fire ban, please call Ängelholm municipality 0431-870 00. It is your responsibility to make sure that a fire won't spread and that it's put out properly.


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem