Uppsägning av lägenhet/parkering

Om du ska flytta ska du säga upp din lägenhet skriftligt. Uppsägningstiden är alltid 3 hela kalendermånader, även vid interna omflyttningar.

Detta händer efter det att du sagt upp lägenheten:

  • Förbesiktning: Du kontaktar kvartersvärden snarast för att boka in en förbesiktning av lägenheten. Du får gärna vara med på förbesiktningen (eller så hänger man nyckel i tuben). Om det finns något onormalt slitage i lägenheten så får man anmärkningar. Anmärkningar som ska åtgärdas eller betalas av dig som avflyttande hyresgäst. Dessa eventuella kostnader stryks om du som hyresgäst åtgärdar anmärkningen på ett fackmannamässigt sätt.
  • Publicering hemsidan: Din lägenhet erbjuds till sökande i vår bostadskö.
  • Visning av lägenheten: Du visar din lägenhet för sökande ur vår kö som vi tagit fram.
  • Avtal: Efter visningen av lägenheten så tilldelas lägenhet den som har tackat ”ja” och har flest poäng. Om du framfört önskemål om att lämna din lägenhet tidigare kan vi nu framföra detta som ett önskemål till den nya hyresgästen. Den nya hyresgästen bestämmer om hen kan flytta in tidigare i lägenheten.
  • Slutbesiktning: Lägenheten ska vara tömd och flyttstädad, detta gäller även eventuell balkong, garage och tillhörande förråd. Slutbesiktningen görs med utgångspunkt från förbesiktningen. Eventuella skador eller fel som inte kunnat upptäckas vid förbesiktningen på grund av möbler m.m. kan uppkomma vid slutbesiktningen och medföra ytterligare anmärkningar och kostnader för dig som avflyttande hyresgäst.

Tänk på att samtliga inventarier som tillhör lägenheten såsom dörrar, hatthyllor, gardinbeslag mm skall finnas i lägenheten på besiktningsdagen, om inte annat är överenskommet. Det är viktigt att alla inventarier finns och att ni lämnat lägenheten välstädad och tömd från bohag, skulle du få en anmärkning vid slutbesiktningen så får du betala för att vi rättar till det innan ny hyresgäst flyttar in. Checklista flyttråd.

Du har enligt hyresrättslagen en skyldighet att hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning och visning.

Parkering, garage, carport eller förråd som är kopplat till din lägenhet sägs upp samtidigt. Vill du säga upp parkering eller garage under tiden du fortfarande hyr lägenhet är det tre hela månaders uppsägningstid. Uppsägningen skall ske skriftligen.

Kontakta gärna kundservice 0431-43 60 00 om ni har frågor gällande uppsägning av lägenheten.

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem