VärmeElementen i lägenheten värmer upp rummen vid behov, så att det alltid
är minst 20-21°C under dagen om du har fönstren stängda. Elementen
är fyllda med vatten som cirkulerar i hela husets värmesystem. När elementet avger värme till rummet svalnar vattnet gradvis av. Det är därför elementet är varmt upptill, där varmvattnet kommer in, och svalare nertill, där vattnet returneras till värmekällan.  Det är alltså meningen att hela elementet inte är lika varmt överallt. Ju kallare utomhustemperatur desto varmare överdel på elementet för att kunna skapa rätt temperatur i rummet. Ett vattenburet element är inte brandfarligt.

Termostaten på sidan av elementet känner av rummets temperatur och
stänger av och på elementet automatiskt för att hålla en jämn inomhustemperatur och spara energi när det är varmt nog. Fullt uppskruvad är den inställd att stängas av när temperaturen i rummet överstiger 21°C. Vill du ha en svalare temperatur, t ex i sovrummet, går det att vrida ner termostaten till en lägre siffra.

Om det tillförs ”gratisvärme” från t ex solen, många tända ljus och
lampor eller att många personer vistas i rummet, stänger termostaten
automatiskt av tillförseln av varmvatten i elementet eftersom det ändå
är tillräckligt varmt. Så fort temperaturen i rummet sjunker öppnas
ventilen automatisk och varmvattnet strömmar till. Därför händer det
att alla element i samma rum inte alltid är lika varma.

Även under den varma årstiden anpassar sig termostaten efter utomhustemperaturen. Framförallt under vår och höst kan den växla kraftigt, särskilt mellan dag och natt.

Klok användning av vår totala energiförbrukning minskar också på våra
gemensamma utsläpp av koldioxid. Stäng därför av elementen när du
vädrar, så att termostaten inte början jobba för högtryck i onödan. Här
finns mycket energi att spara, som i sin tur gynnar vår gemensamma
miljö och kostnad. Kostnaden för att värma upp lägenheten är en stor
del av hyran.

Termostaten måste ges möjlighet att känna av rumstemperaturen. Möbler, gardiner, elementskydd eller annat som placeras nära elementet kan stänga in värmen och lura termostaten. Det kan i sin tur innebära att rummet blir kallare.

På vissa områden har vi komfortvärme vilket betyder att temperaturen är reglerbar mellan 18- 23 grader. Har du kallare än 21 grader får du pengar tillbaka, väljer du en högre temperatur än 21 grader får du betala extra. På sikt skall vi försöka införa denna valfrihet i alla våra områden.

Kontakta din kvartersvärd om du har frågor kring din värme.


Ladda ner vår informationsbroschyr
Värmen i din lägenhet
 


 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem