VD har ordet


Ängelholm är populärt att bo och verka i. Det attraktiva läget, goda kommunikationer samt regionens positiva utveckling bidrar till en fortsatt mycket stor efterfrågan på hyreslägenheter. Vakansgraden i Ängelholmshems fastighetsbestånd är i stort sett noll. Vid årsskiftet 2016/2017 var 8 600 personer registrerade i bostadskön.

För att ett samhälle ska utvecklas positivt är befolkningstillväxt en viktig faktor. Vi som fastighetsägare gör vi vårt bästa för att bidra till goda förutsättningar, inte minst genom att skapa nya bostäder och lokaler. Inom området Saftstationen planerar Ängelholmshem att bygga ca 260 bostäder. Inom Fridhemsområdet i södra Ängelholm har Ängelholmshem en markoption som ger oss möjlighet att förvärva mark för ytterligare byggnation av hyreslägenheter i framtiden. Utöver dessa projekt tillkommer även andra byggprojekt runt om i Ängelholms kommun. Jag känner mig trygg i att vi därmed har stora möjligheter att även fortsättningsvis kunna erbjuda marknaden goda, nyproducerade bostäder som ett komplement till vårt övriga bestånd.

För oss är det en självklarhet att agera hållbart när vi förvaltar våra fastigheter, bygger nytt eller bygger om. Ängelholmshem var ett av de första bolagen som ställde sig bakom det så kallade Skåneinitiativet, att mellan 2007-2016 minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet med 20%. Under de senaste åren har vi satsat kraftfullt på energi- och miljöfrågor och överträffat målet med god marginal.


Benth Jensen
VD

 

   

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem