PapegojanLängs med Rönne å finns bostadsområdet Papegojan. Lägenheterna finns i såväl radhus som i flervåningshus.

Gång- och cykeltrafikanter tar sig till stadens citykärna på mindre än fem minuter. Området är bilfritt med parkeringsplatser och garage utanför.

I detta område finns jourbutik och ett daghem. Högstadieskola finns inom 500 meter och för-, låg- och mellanstadieskola når man med cykel på några minuter. I anslutning till området finns en multiarena och en skateboardpark.

Kvartersvärd
Telefon 0431-43 60 22
Besöksadress: Transtigen 27
Besökstider: måndag-fredag 09:30-10:30

 


 
 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem