Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 7926 (87%) varav aktiva*6081
Interna (boende) 1194 (13%) varav aktiva*982
Totalt 9120 varav aktiva*7063

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem