Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8678 (87%) varav aktiva*6660
Interna (boende) 1260 (13%) varav aktiva*1090
Totalt 9938 varav aktiva*7750

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem