Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 9253 (88%) varav aktiva*7056
Interna (boende) 1296 (12%) varav aktiva*1136
Totalt 10549 varav aktiva*8192

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem