Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8961 (87%) varav aktiva*6931
Interna (boende) 1299 (13%) varav aktiva*1134
Totalt 10260 varav aktiva*8065

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem