Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 7935 (87%) varav aktiva*6327
Interna (boende) 1204 (13%) varav aktiva*1062
Totalt 9139 varav aktiva*7389

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem