Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 7837 (86%) varav aktiva*6333
Interna (boende) 1226 (14%) varav aktiva*1090
Totalt 9063 varav aktiva*7423

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem