Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8547 (87%) varav aktiva*6521
Interna (boende) 1227 (13%) varav aktiva*1035
Totalt 9774 varav aktiva*7556

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem