Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8824 (87%) varav aktiva*6866
Interna (boende) 1279 (13%) varav aktiva*1124
Totalt 10103 varav aktiva*7990

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem