AndrahandsuthyrningFör att få hyra ut lägenhet i andrahand gäller att det finns beaktansvärda skäl. Detta kan vara studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring under viss tid eller provsamboende med partner i annan lägenhet.

Man måste ansöka till Ängelholmshem om att få hyra ut sin lägenhet i andrahand. Detta gör man genom att lämna in ansökan till oss i god tid.

Ansökan ska gälla maximalt 1 år.

Ansökan andrahandsuthyrning

 

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem