Sponsring

Ängelholmshem vill ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av Ängelholms attraktivitet.
Vi strävar efter att ta en ledande roll och bidra till att göra Ängelholms kommun till en attraktiv stad att bo och leva i. 

En del i detta är att stötta våra många duktiga lokala föreningar och därigenom skapar möjligheter för liv, nya möten och minnen.
Vi vill därför att de föreningar och verksamheter som vi stödjer bidrar till olika aktiviteter för boende i våra områden eller på annat sätt bidrar till en ökad känsla av trygghet och ökat umgänge. Ibland kan ett samarbete innebära erbjudanden eller rabatter på olika arrangemang för våra hyresgäster.

På sidan För hyresgäster kan du som hyresgäst läsa mer om dina förmåner och vilka rabatter du kan få. 

 

Våra riktlinjer om sponsring

  • Vi stödjer i huvudsak organisationer och projekt med en tydlig anknytning till vårt geografiska område, Ängelholms kommun. De organisationer och projekt som får ekonomiskt stöd ska i gengäld generera mervärde för bolagen, bostadsområdena, hyresgästerna och ägaren.
  • Vi stödjer inte organisationer eller projekt som är förknippade med politik eller religion, har negativ inverkan på miljön eller samhället, eller som uppfattas som oetiska. Vi stödjer heller inte enskilda individer.
  • Sponsringsavtalen skrivs oftast på ett år. Vi kräver motprestationer i förhållande till sponsringens omfattning och gör kontinuerliga uppföljningar.
  • Vi strävar efter balans i vårt stöd mellan olika typer av organisationer och projekt. Beslut om ekonomiskt stöd grundas alltid på bolagens intressen och fattas av sponsoransvarig.


Ansökan och kontakt

I ansökan om ekonomiskt stöd och samarbete ska följande information finnas:

  • Fullständiga kontaktuppgifter
  • Beskrivning av aktuell organisation eller projekt
  • Vilken motprestation som erbjuds bolagen
  • Förslag på ekonomiskt stödbelopp, alternativt annat stöd som efterfrågas
  • Annan information av betydelse


Ansökan görs alltid skriftligen till:
Ängelholmshem
Sponsoransvarig
Box 1111
262 22 Ängelholm


Frågor besvaras av kommunikationschef Peter Scharff, telefon 0431- 43 60 03.


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem