KällsorteringPå alla våra områden har vi olika fraktioner för att sortera soporna. Detta gäller:

Organiskt avfall - återvinns som biogas

Förpackningar av plast, metall, vitt och färgat glas, papper och wellpapp. Sköj ur och platta till så vi inte transporterar luft!

Tidningar - släng inte kuvert, de går som restavfall.

Batterier och glödlampor.

Restavfall.

Var noga med sorteringen. Det kostar stora pengar att kasta osorterat avfall.  Är du tveksam om vad som ska slängas var kontakta din bovärd så visar han eller hon dig.

 

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem