Lägenhetsunderhåll och tillval

Ängelholmshem arbetar utifrån vad som kallas Hyresgäststyrt Lägenhets Underhåll (HLU). Med detta menas att hyresgästen har möjlighet att, utifrån vårt sortiment, själv styra valet av tapet, golv. Varje lägenhet har en underhållsplan och finns för att kunna garantera standarden i våra lägenheter. Kostnaden för lägenhetsunderhållet ingår i hyran. Ängelholmshem har förbundit sig att utföra vissa arbeten inom fastställda tidsperioder. Underhållet löper inom intervall av 12 år för tapet och 20 år för golv. Vitvaror och spis lagas eller byts ut när de går sönder. Detsamma gäller även sanitet såsom ex WC-stol, handfat m m.

Renovering
Vill du renovera utanför HLU tillkommer en kostnad om du vill att Ängelholmshem ska sköta arbetet. Kostnaden baseras på intervallet för planerat underhåll. Väljer du att tapetsera själv är du skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick vid en ev. flytt. Kontakta din kvartersvärd innan du påbörjar eget underhåll av din lägenhet. 

Tillval
Ja, vi tillhandahåller olika tillval. Tyvärr går inte tillval att få i alla lägenheter.  Alla tillval som t.ex diskmaskin beställer du av oss. Kontakta din kvartersvärd så får du information om vad som gäller för just din lägenhet.

Olika tillval:
Standardförbättringar

Beställning
Du gör din beställning på
Mina sidor

Kontakt
Har du frågor gällande lägenhetsunderhåll och tillval

Kontakta din kvartersvärd

 


 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem